Orchestr založil v roce 2006 Petr Varmuža. Od počátku se dvacet členů bandu snaží o co nejvěrnější interpretaci českého i amerického swingu 30-40.let. Repertoár je neustále doplňován o skladby nejen z komplexního spektra swingové hudby, ale i taneční standardy a latinsko-americké rytmy. Členové orchestru jsou zejména bývalí žáci a učitelé ZUŠ Dubňany. Eager swingers se prezentují na pravidelných koncertech a tanečních večerech.

Významnými hosty byli například jazz singer Laďa Kerndl (11/2006), vynikající slovenský klarinetista a saxofonista, člen Bratislava hot serenaders Pavol Hoďa (11/2007), skvělý jazzman, dirigent a klavírista Orchestru Gustava Broma Milan Vidlák (10/2009) a světoznámý klarinetista, saxofonista, hud. skladatel a aranžér Felix Slováček (4/2010).

Historie Eager Swingers
Obsazeni
Koncerty
Nahrávky
Fotogalerie
Kontakt
Navstevni kniha

Loading